നിവിന്‍ പോളി-രാജീവ് രവി കൂട്ടുകെട്ടില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന തുറമുഖം വിജയമാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

43.16%
41 Votes

ഇല്ല

56.84%
54 Votes
Total Votes: 95
Thank you for voting