നിവിന്‍ പോളി-രാജീവ് രവി കൂട്ടുകെട്ടില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന തുറമുഖം വിജയമാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

43.01%
40 Votes

ഇല്ല

56.99%
53 Votes
Total Votes: 93
Thank you for voting