നിവിന്‍ പോളി-രാജീവ് രവി കൂട്ടുകെട്ടില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന തുറമുഖം വിജയമാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

42.55%
40 Votes

ഇല്ല

57.45%
54 Votes
Total Votes: 94
Thank you for voting