നിവിന്‍ പോളി-രാജീവ് രവി കൂട്ടുകെട്ടില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന തുറമുഖം വിജയമാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

42.39%
39 Votes

ഇല്ല

57.61%
53 Votes
Total Votes: 92
Thank you for voting