ബിഗ്ബിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായ ബിലാല്‍ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 12-07-2019

ഉണ്ട്

70.67%
53 Votes

ഇല്ല

29.33%
22 Votes
Total Votes: 75
This Poll is Closed !