ബിഗ്ബിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായ ബിലാല്‍ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

71.62%
53 Votes

ഇല്ല

28.38%
21 Votes
Total Votes: 74
Thank you for voting