ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ ജെല്ലിക്കെട്ട് സൂപ്പര്‍ഹിറ്റാവുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

66.15%
43 Votes

ഇല്ല

33.85%
22 Votes
Total Votes: 65
Thank you for voting