ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ ജെല്ലിക്കെട്ട് സൂപ്പര്‍ഹിറ്റാവുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?