സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള്‍ ബോക്‌സോഫീസ് കലക്ഷനെ ബാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

32.26%
20 Votes

ഇല്ല

67.74%
42 Votes
Total Votes: 62
You have already voted