அட்லீ இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்தால்...

மாஸாக இருக்கும்

35.27%
778 Votes

வெறித்தனம்

7.98%
176 Votes

நடக்காது

12.01%
265 Votes

செட்டாகாது

44.74%
987 Votes
Total Votes: 2,206
Thank you for voting