அட்லீ இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்தால்...

மாஸாக இருக்கும்

35.25%
777 Votes

வெறித்தனம்

7.99%
176 Votes

நடக்காது

11.98%
264 Votes

செட்டாகாது

44.78%
987 Votes
Total Votes: 2,204
Thank you for voting