அமலா பாலின் ஆடை படத்தை எதிர்பார்க்கிறீர்களா? மரண வெயிட்டிங்

மரண வெயிட்டிங்

32.55%
662 Votes

அப்படி எல்லாம் இல்லையே

67.45%
1,372 Votes
Total Votes: 2,034
Thank you for voting