அமலா பாலின் ஆடை படத்தை எதிர்பார்க்கிறீர்களா?

மரண வெயிட்டிங்

33.33%
463 Votes

அப்படி எல்லாம் இல்லையே

66.67%
926 Votes
Total Votes: 1,389
Thank you for voting