இரும்புத்திரை 2 படத்தில் போலீஸ் அதிகாரியாக ஷ்ரத்தா ஸ்ரீநாத்

பொருத்தமாக இருப்பார்

44.09%
578 Votes

அவருக்கு காக்கி செட்டாகாது

16.4%
215 Votes

படம் வரட்டும் பாஸ்

39.51%
518 Votes
Total Votes: 1,311
Thank you for voting