இரும்புத்திரை 2 படத்தில் போலீஸ் அதிகாரியாக ஷ்ரத்தா ஸ்ரீநாத்

பொருத்தமாக இருப்பார்

44.05%
578 Votes

அவருக்கு காக்கி செட்டாகாது

16.46%
216 Votes

படம் வரட்டும் பாஸ்

39.48%
518 Votes
Total Votes: 1,312
Thank you for voting