இரும்புத்திரை 2 படத்தில் போலீஸ் அதிகாரியாக ஷ்ரத்தா ஸ்ரீநாத்

பொருத்தமாக இருப்பார்

43.99%
575 Votes

அவருக்கு காக்கி செட்டாகாது

16.45%
215 Votes

படம் வரட்டும் பாஸ்

39.56%
517 Votes
Total Votes: 1,307
Thank you for voting