இரும்புத்திரை 2 படத்தில் போலீஸ் அதிகாரியாக ஷ்ரத்தா ஸ்ரீநாத்