ஜடா படம் எப்படி இருக்கு?

Result as per date 07-12-2019

செம

19.58%
216 Votes

பாக்கலாம்

9.07%
100 Votes

சூப்பர்

3.72%
41 Votes

மொக்க

11.97%
132 Votes

இன்னும் பாக்கல

55.67%
614 Votes
Total Votes: 1,103
This Poll is Closed !