ஜடா படம் எப்படி இருக்கு?

செம

19.6%
216 Votes

பாக்கலாம்

9.07%
100 Votes

சூப்பர்

3.63%
40 Votes

மொக்க

11.98%
132 Votes

இன்னும் பாக்கல

55.72%
614 Votes
Total Votes: 1,102
You have already voted