நான் சிரித்தால் படம் எப்படி இருக்கு?

சூப்பர்

15.78%
71 Votes

சுமார்

18.22%
82 Votes

இன்னும் பாக்கல

66%
297 Votes
Total Votes: 450
You have already voted