பிகில் டீசர் எப்படி இருக்கும்?

வெறித்தனம்

30.87%
648 Votes

தெறிக்கவிடும்

6.91%
145 Votes

வரட்டும் பார்க்கலாம்

24.2%
508 Votes

புதுசா என்ன இருக்கப் போகுது

38.02%
798 Votes
Total Votes: 2,099
Thank you for voting