பிக் பாஸ் வீட்டில் நேற்று நடந்த பிரச்சினைக்கு யார் காரணம்?