மீனாவின் நடிப்பில் உங்களுக்கு பிடித்தப்படம்?

முத்து

25.35%
218 Votes

அவ்வை ஷண்முகி

14.77%
127 Votes

வானத்தை போல

7.56%
65 Votes

ரிதம்

13.95%
120 Votes

நாட்டாமை

5.12%
44 Votes

எல்லாமே

33.26%
286 Votes
Total Votes: 860
Thank you for voting