மீனாவின் நடிப்பில் உங்களுக்கு பிடித்தப்படம்?

முத்து

25.41%
219 Votes

அவ்வை ஷண்முகி

14.73%
127 Votes

வானத்தை போல

7.54%
65 Votes

ரிதம்

13.92%
120 Votes

நாட்டாமை

5.22%
45 Votes

எல்லாமே

33.18%
286 Votes
Total Votes: 862
Thank you for voting