மீனாவின் நடிப்பில் உங்களுக்கு பிடித்தப்படம்?

முத்து

25.44%
219 Votes

அவ்வை ஷண்முகி

14.75%
127 Votes

வானத்தை போல

7.55%
65 Votes

ரிதம்

13.94%
120 Votes

நாட்டாமை

5.11%
44 Votes

எல்லாமே

33.22%
286 Votes
Total Votes: 861
You have already voted