லஸ்ட் ஸ்டோரிஸ்-ல் அமலா பால்

துணிச்சல் தான்

36.91%
378 Votes

வேண்டாத வேலை

23.73%
243 Votes

எல்லாமே நடிப்பு தான்

28.91%
296 Votes

தவறில்லை

10.45%
107 Votes
Total Votes: 1,024
Thank you for voting