லஸ்ட் ஸ்டோரிஸ்-ல் அமலா பால்

துணிச்சல் தான்

36.88%
378 Votes

வேண்டாத வேலை

23.71%
243 Votes

எல்லாமே நடிப்பு தான்

28.88%
296 Votes

தவறில்லை

10.54%
108 Votes
Total Votes: 1,025
Thank you for voting