అ! సినిమాతో నిర్మాతగా హీరో నాని సక్సెస్ అవుతాడా?

అవును

71.04%
1,219 Votes

కాదు

19.58%
336 Votes

చెప్పలేం

9.38%
161 Votes
Total Votes: 1,716
Thank you for voting