అ! సినిమాతో నిర్మాతగా హీరో నాని సక్సెస్ అవుతాడా?

అవును

71.06%
1,218 Votes

కాదు

19.54%
335 Votes

చెప్పలేం

9.39%
161 Votes
Total Votes: 1,714
Thank you for voting