అ! సినిమాతో నిర్మాతగా హీరో నాని సక్సెస్ అవుతాడా?

అవును

70.95%
1,221 Votes

కాదు

19.58%
337 Votes

చెప్పలేం

9.47%
163 Votes
Total Votes: 1,721
Thank you for voting