అ! సినిమాతో నిర్మాతగా హీరో నాని సక్సెస్ అవుతాడా?

అవును

71.02%
1,218 Votes

కాదు

19.59%
336 Votes

చెప్పలేం

9.39%
161 Votes
Total Votes: 1,715
Thank you for voting