అ! సినిమాతో నిర్మాతగా హీరో నాని సక్సెస్ అవుతాడా?

అవును

70.97%
1,220 Votes

కాదు

19.6%
337 Votes

చెప్పలేం

9.42%
162 Votes
Total Votes: 1,719
Thank you for voting