అ! సినిమాతో నిర్మాతగా హీరో నాని సక్సెస్ అవుతాడా?

అవును

71.04%
1,217 Votes

కాదు

19.56%
335 Votes

చెప్పలేం

9.4%
161 Votes
Total Votes: 1,713
Thank you for voting