అ! సినిమాతో నిర్మాతగా హీరో నాని సక్సెస్ అవుతాడా?

అవును

70.93%
1,220 Votes

కాదు

19.59%
337 Votes

చెప్పలేం

9.48%
163 Votes
Total Votes: 1,720
Thank you for voting