ఈ వారం మీరు చూడబోయే సినిమా ఏది?

కవచం

26.93%
227 Votes

నెక్ట్స్ ఏంటి?

11.39%
96 Votes

సుబ్రహ్మణ్యపురం

52.43%
442 Votes

శుభలేఖలు

9.25%
78 Votes
Total Votes: 843
You have already voted