ఈ వారం మీరు చూడబోయే సినిమా ఏది?

కవచం

27.02%
227 Votes

నెక్ట్స్ ఏంటి?

11.31%
95 Votes

సుబ్రహ్మణ్యపురం

52.5%
441 Votes

శుభలేఖలు

9.17%
77 Votes
Total Votes: 840
You have already voted