దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించే RRR ఎప్పుడు వస్తే బెటర్?

దీపావళి 2021

38%
38 Votes

సంక్రాంతి 2022

24%
24 Votes

సమ్మర్ 2022

30%
30 Votes

మీకు ఇష్టమైన డేట్ చెప్పండి

8%
8 Votes
Total Votes: 100
Thank you for voting