బాహుబలి రికార్డును ‘సాహో’ బద్దలు కొడుతుందా?

అవును

21.48%
293 Votes

కాదు

69.72%
951 Votes

చెప్పలేం

8.8%
120 Votes
Total Votes: 1,364
Thank you for voting