బాహుబలి రికార్డును ‘సాహో’ బద్దలు కొడుతుందా?

అవును

21.47%
293 Votes

కాదు

69.74%
952 Votes

చెప్పలేం

8.79%
120 Votes
Total Votes: 1,365
Thank you for voting