బాహుబలి రికార్డును ‘సాహో’ బద్దలు కొడుతుందా?

అవును

21.42%
292 Votes

కాదు

69.77%
951 Votes

చెప్పలేం

8.8%
120 Votes
Total Votes: 1,363
Thank you for voting