బిగ్‌బాస్ ఇంటి నుంచి సరయును ఎలిమినేట్ చేయడం కరెక్టేనా?