బిగ్‌బాస్ తెలుగు 5 షోలో ఇంటి సభ్యులు మాట్లాడుకొనే భాషపై మీ అభిప్రాయం?

బాగుంది

14.29%
18 Votes

బాగాలేదు

77.78%
98 Votes

చెప్పలేం

7.94%
10 Votes
Total Votes: 126
You have already voted