బిగ్‌బాస్ తెలుగు 5 షోలో ఇంటి సభ్యులు మాట్లాడుకొనే భాషపై మీ అభిప్రాయం?

బాగుంది

14.17%
18 Votes

బాగాలేదు

77.17%
98 Votes

చెప్పలేం

8.66%
11 Votes
Total Votes: 127
Thank you for voting