బిగ్‌బాస్ తెలుగు 5 సీజన్‌లో రెండో వారం ఎవరు ఎలిమినేషన్ అవుతారని భావిస్తున్నారు?

లోబో

4.76%
10 Votes

ప్రియా

5.24%
11 Votes

ఆర్జే కాజల్

7.14%
15 Votes

ప్రియాంక సింగ్

6.19%
13 Votes

అనీ మాస్టర్

8.1%
17 Votes

నటరాజ్ మాస్టర్

16.67%
35 Votes

ఉమాదేవి

51.9%
109 Votes
Total Votes: 210
You have already voted