బిగ్‌బాస్ తెలుగు 5 సీజన్‌లో రెండో వారం ఎవరు ఎలిమినేషన్ అవుతారని భావిస్తున్నారు?

లోబో

4.78%
10 Votes

ప్రియా

5.26%
11 Votes

ఆర్జే కాజల్

7.18%
15 Votes

ప్రియాంక సింగ్

6.22%
13 Votes

అనీ మాస్టర్

7.66%
16 Votes

నటరాజ్ మాస్టర్

16.75%
35 Votes

ఉమాదేవి

52.15%
109 Votes
Total Votes: 209
Thank you for voting