బిగ్‌బాస్ తెలుగు 5 సీజన్‌లో రెండో వారం ఎవరు ఎలిమినేషన్ అవుతారని భావిస్తున్నారు?

లోబో

4.81%
10 Votes

ప్రియా

5.29%
11 Votes

ఆర్జే కాజల్

7.21%
15 Votes

ప్రియాంక సింగ్

6.25%
13 Votes

అనీ మాస్టర్

7.69%
16 Votes

నటరాజ్ మాస్టర్

16.35%
34 Votes

ఉమాదేవి

52.4%
109 Votes
Total Votes: 208
Thank you for voting