బిగ్‌బాస్ తెలుగు 5 సీజన్‌లో రెండో వారం ఎవరు ఎలిమినేషన్ అవుతారని భావిస్తున్నారు?