బిగ్‌బాస్ తెలుగు 5 సీజన్ ఎలా ఉంది?

బాగుంది

31.16%
43 Votes

బాగాలేదు

58.7%
81 Votes

చెప్పలేం

10.14%
14 Votes
Total Votes: 138
Thank you for voting