రామ్ గోపాల్ వర్మ లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ సినిమా రాజకీయమా?

అవును

56.59%
73 Votes

కాదు

34.88%
45 Votes

చెప్పలేం

7.75%
10 Votes
Total Votes: 129
Thank you for voting