రామ్ గోపాల్ వర్మ లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ సినిమా రాజకీయమా?

అవును

56.25%
72 Votes

కాదు

35.16%
45 Votes

చెప్పలేం

7.81%
10 Votes
Total Votes: 128
Thank you for voting