వ్యాపారవేత్త వేధింపుల వెనుక సెక్స్ రాకెట్ ఉందన్న అమలాపాల్ వ్యాఖ్యల్ని సమర్థిస్తారా?

అవును

65.75%
119 Votes

కాదు

25.41%
46 Votes

చెప్పలేం

8.84%
16 Votes
Total Votes: 181
Thank you for voting