వ్యాపారవేత్త వేధింపుల వెనుక సెక్స్ రాకెట్ ఉందన్న అమలాపాల్ వ్యాఖ్యల్ని సమర్థిస్తారా?

అవును

65.56%
118 Votes

కాదు

25.56%
46 Votes

చెప్పలేం

8.89%
16 Votes
Total Votes: 180
Thank you for voting