వ్యాపారవేత్త వేధింపుల వెనుక సెక్స్ రాకెట్ ఉందన్న అమలాపాల్ వ్యాఖ్యల్ని సమర్థిస్తారా?

అవును

65.41%
121 Votes

కాదు

25.41%
47 Votes

చెప్పలేం

9.19%
17 Votes
Total Votes: 185
Thank you for voting