వ్యాపారవేత్త వేధింపుల వెనుక సెక్స్ రాకెట్ ఉందన్న అమలాపాల్ వ్యాఖ్యల్ని సమర్థిస్తారా?

అవును

65.76%
121 Votes

కాదు

25%
46 Votes

చెప్పలేం

9.24%
17 Votes
Total Votes: 184
Thank you for voting