హారర్, సస్పెన్స్ చిత్రం రాజుగారి గది2లో నాగార్జున మెప్పిస్తాడా?

అవును

67.05%
289 Votes

కాదు

21.81%
94 Votes

చెప్పలేం

10.9%
47 Votes
Total Votes: 431
Thank you for voting