హారర్, సస్పెన్స్ చిత్రం రాజుగారి గది2లో నాగార్జున మెప్పిస్తాడా?

అవును

66.98%
288 Votes

కాదు

21.86%
94 Votes

చెప్పలేం

10.93%
47 Votes
Total Votes: 430
Thank you for voting