హారర్, సస్పెన్స్ చిత్రం రాజుగారి గది2లో నాగార్జున మెప్పిస్తాడా?

అవును

67.13%
288 Votes

కాదు

21.68%
93 Votes

చెప్పలేం

10.96%
47 Votes
Total Votes: 429
Thank you for voting