‘పేట’ సినిమా ఎలా ఉంది? మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?

చాలా బావుంది

36.19%
152 Votes

యావరేజ్ మూవీ

44.05%
185 Votes

నచ్చలేదు

19.76%
83 Votes
Total Votes: 420
You have already voted